top of page

Manlift Kullanma Talimatı:

Güncelleme tarihi: 25 Mar 2019

AKÜLÜ VE DİZEL MAKASLI PLATFORMLAR İÇİN


Aydın Vinç Kiralama İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. olarak Man lift ürünlerimizde Kiralama, Projeler vb. tüm alanlarda ki kullanımı ile ilgili talimatlar aşağıdaki gibidir;

1. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) kullanmak zorundadır.

2. Her mesai öncesinde man-liftin çalışabilirliği kontrol edilmelidir.

3. Man liftler, sadece tecrübeli ve yetkili / eğitimli operatörler tarafından kullanılmalıdır.

4. Man liftler, kuralına uygun şekilde korkulukla ve tekmelikle çevrili olmalıdır.

5. Çalıştırmadan önce platform giriş zinciri veya giriş kapısı kapatılmalıdır.

6. Makina da hidrolik yağı sızıntısı veya hava kaçağı varsa makina çalıştırılmamalıdır.

7. Kıvılcım, alev ve yanan sigaralar akülerden uzak tutulmalıdır.

8. Akü şarj aleti yalnızca topraklanmış 3 kablolu bir AC elektrik prizine bağlanmalıdır.

9. Aküler üzerinde çalışılırken mutlaka koruyucu giysiler giyilmeli ve gözlük takılmalıdır.

10. Orijinal ekipmandan daha hafif aküler kullanılmamalıdır. Aküler karşı ağırlık olarak kullanılır ve makinanın dengesinde hayati önem taşır.

11. Makina üzerinde şakalaşmak yasaktır.

12. Sepet üzerinde mutlaka vücut tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.

13. Çalışmaya başlamadan önce zeminin sağlam ve düz olduğu kontrol edilmelidir. Kaygan zeminlerde kesinlikle çalışılmamalıdır. Makine sağlam ve düz bir zemin üzerinde değilse, platform yükseltilmemelidir.

14. Man liftlerin yeri değiştirilirken, güzergâh üzerinde engel, boşluk, kablolar ve hortumlar gibi devrilmeye sebep olabilecek tehlikeler bulunmamalıdır.

15. Man liftin hareket etmesini önlemek için tekerlek kilitleri ve takviye ayakları kullanılmalıdır.

16. Platform yükseltilmişken denge ayakları ayarlanmamalıdır.

17. Aşağıda herhangi bir personel veya engelin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeden platform alçaltılmamalıdır.

18. Sepetin taşıyabileceği kapasite (Güvenli Çalışma Yükü) aşılmamalıdır, sadece çalışanlar ve el aletlerini kaldırmak için kullanılmalıdır.

19. Platformun içine veya bu makinanın herhangi bir parçasına merdiven veya iskele koymak ve dayamak yasaktır.

20. Sepetin içine rüzgârın etkisi ile savrulabilecek alüminyum saç, kalıp malzemeleri vb. koyulmamalıdır. Yükler platformun çevre sınırını taşacak şekilde yerleştiril memelidir.

21. Platform bitişik yapılara bağlanmamalıdır.

22. Makina şasi tablaları açıkken çalıştırılmamalıdır.

23. Limit siviçleri üzerinde değişiklik yapılması veya bunların devre dışı bırakılması yasaktır.

24. Kat kenarı veya boşluk kenarı gibi riskli noktalarda çalışılması gerektiğinde, kenarlara fiziksel bariyerler yerleştirilmeli veya işaretçinin yakın kontrolünde çalışılmalıdır. Makinanın hızının minimuma indirilmesi gerekmektedir.

25. Makinanın standartlında platform yüksekken hareket etme özelliği var ise hareket hızının 0,8km/Saat’i geçmesi yasaktır.

26. Platform ile makinanın veya diğer nesnelerin itilmesi yasaktır.

27. Eller, kol ve bacaklar makaslardan uzak tutulmalıdır.

28. Man liftin vinç olarak kullanılması yasaktır.

29. Makinanın elektrik enerjisi bulunan güç hatlarıyla temas ettiği takdirde makinadan uzak durulmalıdır. Yerde veya platformda bulunan personel, elektrikli güç hatları kapatılıncaya kadar makinaya dokunmamalı veya makinayı çalıştırmamalıdır.

30. Man lift üzerinde çalışmalarda hava enerji hatlarından güvenli mesafede bulunulmalıdır.

a-)0-50 KV 3,05 metre azami yakınlık sınırı b-)50-200 KV 4,60 metre azami yakınlık sınırı c-)200-350 KV 6,10 metre azami yakınlık sınırı d-)350-500 KV 7,62 metre azami yakınlık sınırı e-)500-750 KV 10,62 metre azami yakınlık sınırı f-)750-1000 KV 13,72 metre azami yakınlık sınırı

31. Man lift sepeti üzerine elektrik kabloları bağlanmamalıdır.

32. Uzun süreli çalışma durumunda, çalışma sahasının alt kotları barikatla veya emniyet şeritleriyle çevrilip giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

33. Rüzgâr hızı 30 km/saat geçtiğinde, kötü hava koşullarında Man liftler kullanılmamalıdır.

34. Man liftin korkulukları üzerinden herhangi bir yapıya tırmanılmamalıdır ya da yüksek haldeyken platformdan aşağı tırmanarak çıkıp, inilmemelidir. Man liftin korkuluklarına tırmanılmamalı ve üzerine çıkılmamalıdır.

35. Mesai bitiminde makinalar kitlenmelidir. Makinalar herhangi bir engel veya geliş gidişin olmadığı sağlam ve düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Platform alçaltılmalı, kontak anahtarı çıkartılıp yetkisiz kişilerin ulaşamayacakları yerlerde tutulmalıdır ve tekerleklere takoz koyulmalıdır.

Genel Kullanım Bilgisi

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

466 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page